DISCLAIMER

The Falling Stones heeft vanaf 2000, een website, die in de afgelopen jaren herhaaldelijk werd gehackt en is vernieuwd.
Ondanks dat de inhoud van deze website met veel zorg is samengesteld, kan het voorkomen dat er fouten of onduidelijkheden in staan. Voor eventuele consequenties voortvloeiend uit deze fouten of onduidelijkheden, kan The Falling Stones niet verantwoordelijk worden gesteld en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Tevens is The Falling Stones niet aansprakelijk voor de informatie op websites van derden waarnaar via links op deze paginas kan worden doorgelinkt. Aan de inhoud van de website van The Falling Stones, kunnen geen rechten worden ontleend of aansprakelijkheid worden aanvaard. The Falling Stones behoudt te allen tijde het recht, de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen, zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen Bij het ontdekken van fouten of onduidelijkheden, zal The Falling Stones, deze zo spoedig mogelijk corrigeren, zonder de lezer hierover te informeren. Het is enkel toegestaan om content van deze website te gebruiken, wanneer deze met correcte bronvermelding wordt vermeld. Het ongeautoriseerde of oneigenlijke gebruik van content of het delen hiervan maakt inbreuk op de intellectuele rechten. Alleen schriftelijke informatie, behoort tot officiƫle The Falling Stones. Overal waar in de Disclaimer wordt gesproken over "The Falling Stones", dient ook gelezen te worden "De Webmaster".