thefallingstones
 
 
benny_gelenbrecht1
BENNY GELENBRECHT <Former Bass Guitarist & Management             [KLIK OP DE FOTO'S]

Mijn persoonlijke ontwikkeling en ervaring met *The Falling Stones*. Wij leefden in de 60-er jaren met volle passie voor muziek. Ik zat toen in de Welpenrij (oranje das) en enige tijd daarna was ik als blazer c.q. trompettist in de Padvinderij

"De Drumband" (paarse das) van de SPV Surinaamse Padvinders Vereniging op Wees Paraat aan de Weidestraat, naast Zwembad Parima
Enkele makkers en ik gingen na het vervullen van onze Padvindersplichten zoals vrolijke marsdrum- en blazersoefeningen, steeds eigen muziek- en ritmische oefeningen doen. Ik bracht daarbij ook mijn Spaanse klankkast guitar mee, gekregen uit de familie muziektraditie, waar ik als jochie er op speelde om o.a. uiting te geven aan mijn emoties. 
 
 
In mijn kinderjaren vond ik het spelen op mijn guitar, interessanter tot belangrijker dan naar school gaan. In elk geval zo zonderden wij ons af als een aantal tienerjochies in de leeftijden tussen 12 en 17 jaar, om meer met elkaar op te trekken en muziek te maken. Als Zanggroepje met eigen guitarbegeleiding, wekten wij de belangstelling van verschillende leeftijdsgenoten en gelijkgestemden op, zoals Seinpaal, Orlando Telting en Richard Hoepel, bekend als Ricky Ricardo. Met dit groepje hebben wij korte tijd geoefend en kleine bandjes samengesteld, zoals TryMeBeats, Magic Beats (met Ricky Ricardo, de band later geheten Magic Guys) en The Kids (allereerste formatie begin 1966 met Remon Thompson, Stanley Noordpool, Mertosemito en Benny Gelenbrecht).
 

The Kids (eerste voormatie, Mertesomito, Benny Gelenbrecht, Remon Thompson, Stanley Noordpool)

he Kids (eerste formatie, Henri Mertosemito, Benny Gelenbrecht, Remon Thompson, Stanley Noordpool) Optreden AMS 1966

In 1966 ontwikkelde zich heel snel een kerngroepje uit de verschillende muziekactiviteiten bestaande uit Glenn Pocorni, Henri Cumberbatch, Edgar Darnoud, Guillaume Bracelly, pianist Paul MacNack en Benny Gelenbrecht. Rudy Komproe werd toen belast met de techniek & logistiek van de nieuwe Band.
Het vocaal en instrumentaal oefenen ging met volle inspiratie en passie voor muziek.
 

Falling_Stones_dias7

The Falling Stones met fans, w.o. Roy Helstone, dames Liauw Anjie, Lilian Amsterdam en Lucia Gaddum

Er ontstond toen behoefte bij de Kerngroep met als grote Inspirator Glenn Poccorni om de groep een naam te geven. Vanuit een democratische visie, wilden wij alle groepsleden betrekken bij het historisch moment van de naamgeving. Op één van de oefendagen in de Kwattaweg, stelde Glenn Pocorni voor dat alle aanwezige bandleden 2 namen op een papiertje mochten schrijven, op elk papiertje dus 1 bandnaam en deze papiertjes dichtgevouwen in een mandje moesten doen. Er mocht één persoon slechts 1 papiertje uit de mand nemen. De naam op het getrokken papiertje, zal voortaan de naam van de band dragen. Nadat de bandleden de gevouwen papiertjes in de mand hadden gedaan, reikte Glenn Pocorni de mand met gevouwen papiertjes aan mijn moeder Helena Gelenbrecht met het verzoek slecht 1 papiertje uit de mand te halen. Dat deed mijn moeder en Glenn las het getrokken papiertje voor "The Falling Stones".

Ik was verbaasd dat mijn moeder de door mij opgeschreven naam uit de mand trok. Verbijsterend en verheugd was ook het feit dat alle bandleden zich vanaf dat moment ook helemaal konden vinden in deze gepaste naam "The Falling Stones" opgericht in 1966.
Uiteraard was en ben ik hier trots op. Er heerste een zekere saamhorigheid. 

Uit intrinsieke motivatie, creativiteit, technische feeling en gebrek aan financiële middelen, ontwierp en voerde ik uit, de eerste massieve electrische Basguitar in Suriname, waarmee ik met The Falling Stones heb opgetreden in het toen populaire TV programma "Toppers voor Tieners". Het was een uniek ontwerp, waarbij tijdens het spelen de Basguitar gedragen kon worden zonder halsband door de ronde inham voor m'n rechterarm, de hals was langer dan normaal.

 

Maar van waar de naam "The Falling Stones"?benny gelenbrecht 19640514b
Hier speelden bij mij verschillende ingevingen een rol. Ik visualiseerde uit het heelal vallende succesvolle en inspirerende Sterren als Stenen. 
De Vallende Stenen staan als metafoor voor zowel de Sterren als hemellichaam, alsmede in de figuurlijke betekenis voor succesvolle personen, voor mij. Ik droomde en was overtuigd van ons succes als gepassioneerde muzikanten. Wij speelden naast Soul, R&B, Beat, Pop, ook nummers van The Roling Stones. Onze Leadzanger Henri Cumberbatch, liet zich door de extatische muziekbeleving, vaak op de knieën vallen. Dit verschijnse l was ook te bespeuren bij onze overige zangers, waarbij het publiek in vervoering geraakte.
 
Later werd The Falling Stones, aangevuld met de muzikanten Walter Muringen, Clifton Pocorni, Benny Alwart, Glenn Alwart, Frits Buitendorp, Jeroen Zoutendijk, Glenn Weisz en de vocalisten Etto Sedney en Louis Windzak alsmede de achtereenvolgende managers Ronald Anches, August Gard en Rudi Kruisland. 
In een later stadium maakten er nog veel overige muzikanten ook deel van de legendarische The Falling Stones. Ik volsta hier met het noemen van de volgende muzikanten: Erwin Bouterse, gebroeders Thompson, Ronald Snijders, Johan Cameron en Eddy Veldman
 
The Falling Stones breidde zich uit en werd bekender met toevoeging van de Slogan "The Talk of The TOWN" gegeven door Henk van Vliet, de bekende Surinaamse presentator
 
Benny GelenbrechtHelaas vertrok ik begin 1969 naar Nederland voor studiedoeleinden.
In mijn vrije tijd oefende ik in 1970 met een Ambonese band in Groningen en vervolgens in een Surinaamse band "Waswasi" eveneens in Groningen. 
Studeerde psychologie en psychotherapie en richtte samen met een aantal bestuursleden in 1978 de eerste Hypnotherapeutische beroepsvereniging VETH - Vereniging voor Educatieve en Therapeutische Hypnose op en in 1983 richtte ik de eerste eclectische psychotherapie  opleidingsinstituut SETH - Academie voor Eclectische Psychotherapie op en werd directeur en opleidingscoördinator. Als intermediair van beide organisaties, fungeerde  TETH - Tijdschrift voor Educatieve en Therapeutische Hypnose. Ik studeerde Parapsychologie en paranormale verschijnselen en sloot mij in 1979 vanwege mijn sensitiviteit beoordeling, als genezer-lid aan bij de NFPN - Organisatie van Paranormale Genezers. Ik heb mij verdiep in o.a. spiritualiteit, radiesthésie, radionica, verschillende yoga paden en boeddhisme. Sinds mijn jeugd ben ik algeheel onthouder van alcohol en roken en leef vanaf mijn 27ste(1974) veganistisch. Ik ben trendsetter op het gebied van de ontwikkeling en uitoefening van de  eclectische psychotherapie. Thans voer ik praktijk onder  AEP - Academie voor Eclectische Psychotherapie.

Vanaf 1970 vertrokken er meer Fallingstones bandleden uit Suriname. 
De bandleden onderhielden contact met elkaar.
In 1995 hield The Falling Stones z'n eerste Reünie en vanaf dat moment fungeerde ik als oud-bandlid, fotograaf, filmer en webmaster van de The Falling Stones en nam ik tijdelijk zitting in het management. 
Helaas is in de afgelopen jaren tot 3 keer toe onze website gehackt, waarbij verschillende gegevens verloren zijn gegaan. 
Door de extra beveiliging zal dit nu tot het verleden behoren en gaan wij binnenkort over tot het bewerken en uploaden van een meerdelige video-serie "Owru Pokuman Fu Sranan - The Falling Stones".
 
Mijn analyse achteraf over de onstaansgeschiedenis van The Falling Stones levert het volgende:
  • Creativiteit, Saamhorigheid, Broederschap, waarbij wij elkaar steeds bejegenen met "Brother".
  • Heel typisch is de gelijkenis onder de Bandleden van het eerste uur te weten, de padvinderij "Drumband", de zorgzaamheid en liefde, waarmee alleen de moeders ons hebben opgevoed.
  • De muziekgenre zie ik als 'eclectic

 Falling_Stones_dias  Falling_Stones_dias2  Falling_Stones_dias3  Falling_Stones_dias4

<== RETURN